Á.SZ.F.

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető:

A Qualicon kft.– mint a Foxhead.hu weboldalon értékesített termékek hivatalos viszonteladóját – a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek megírásánál kizárólag a fogyasztók gyors, pontos és korrekt kiszolgálásának szándéka vezérelte, a termékek iránt elkötelezett fogyasztók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.


A jelen üzletszabályzat a Qualicon kft. és a fogyasztó között létrejövő szerződés legfőbb szabályait foglalja össze a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet.

A jelen üzletszabályzat a Foxhead.hu portálon elérhető termékek e-shopon keresztül történő értékesítésére vonatkozik.

Szerződés

A "jelen" szerződési feltételek: a Qualicon kft. álltl kiálított számla és a csomag átvételéről szóló igazolás.. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.

A jelen dokumentumok magyarul írodtak és magyar nyelven érhetőek el.

Az Ászf elfogadása és a rendelés leadása "Fizetési kötelezettséggel járó" megrendelésnek ,miősülnek.

Készletnyílvántartó rendszerünk a szerződést iktatja,az késsőbb hozzáférhető.

 

Fizetés:

A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár !

A következő fizetési modozatok közül választhat:
Utánvét
Előre utalás
Kártyás fizetés

A különböző fizetési rendszerek használatánál (SIXT Pay) különböző költségek merülhetnek fel. (hamarosan)

A rendelt termékek lényeges jellemzőiről, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló árakról, a fuvardíjról, szállítási vagy csomagküldésről, a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről a webáruház honlapján tályékozódhat a kosár és fizetési oldalon.

Kedvezmények :

Kedvezményeket nem vonunk össze ! 

Akciók és promóciók időtartalma alatt a szállítási költség minden esetben 1.000 Ft, kivéve ha az akció a díjmentes szállításra is felhívja a figyelmet.

Vásárlás mente:

A vásárlás menete egyértelmű, az oldal navigációja alapján
1 böngészés
2 kosárba helyezés
3 adat kezelés
4 szállítás választás
5 fizetés
6 visszaigazolásás

A Foxhead.hu oldalán vásárolhat regisztrálként és vendégként.
Az oldal navigációja, bizonyos lépések felcserélését is lehetővé teszi.

Amennyiben rendelésére 48 órán belül nem kep visszaigazolást, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A rendszer 48 órán belül visszaigazolást küld a rendelés állapotáról.

Adatbeviteli hibák technikai lehetősége:

  A főodalon a "Fiokom /személyes adatok után tudja javítani bejelentlezés után.

Termékek:

A Foxhead.hu projektet a foxracing kiemelt magyarországi értékesítője.
A foxhead célja, hogy a márka kedvelőinek, megbízható szolgáltatásokat nyújtsunk.
Egy profeszionális webshop, profik és a fox brandet kedvelőinek számára, hiszen száz
százalékig hozzáértő, beleérző csapatunk felelős a vásárlók kiszolgálásáért.

Foxracing motoros ruházat és kiegészítők.
Foxracing kerékpros ruházat és kiegészítők.
Foxracing utcai, streetwear ruházat és kiegészítők.
Egyébb magas minőséget képviselő motocross és bike ruházatok és kiegészítők.

Prémium szinten széles és professzionális választékot kínál vevőinek felszerelésben,
kiegészítőkben és ruházatban.

A foxhead.hu team emberei tudatos fanatizmussal dolgoznak azon, hogy egy szinttel feljebb
lépjen a fox márka kiszolgálása hazánkban.

Raktárkészlet:

A webshopban megjelenített termékek raktárkészletünkön találhatóak, így a kiválasztott termékeket a rendelést követően a lehető leggyorsabban fel tudjuk adni a részedre. 

Webshopunk első kézből, a polcról szolgálja ki vásárlóit!


Szavatosság:

Garancia és szavatosság a fox termékekre.
A Foxracing magas minőségű I. osztályú termékeket gyárt és értékesít.Üzletpolitikája a
garanciális termékek megfelelő kezelése technikai és utcai viseletekben.Egyes a fox termékek
eredeti funkcióját, kezelését betartjuk, sokáig örömünket lelhetjük benne.

Szavatossági igény foxracing termékek esetében a vásárlást követő 2 évben belül
érvényesíthetők, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából keletkezett. A
reklamáció kezelését a szavatosság teljes időszakában a foxhead.hu ügyfélszolgálata kezeli.

Az első 6 hónapos időszakban az esetleges szükségessé váló szakvéleményt a a foxhead.hu
ügyfélszolgálat szerzi be. A vásárlást követő 6 hónapon túli, de 2 éven belüli időszakban
pedig a vásárló fordulhat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, ha szakvéleményt szeretne
a kifogásolt termékről.

A szavatossági igény elfogadása esetén javítást, cserét, pénzvisszafizetést – lehetőség szerint
14 napon belül – biztosítunk. Csak és kizárólag ha fogyasztó az elvárható rendeltetésszerű
használat szerint használta a foxracing termékét.

Ha valamely foxhead.hu-nál vásárolt termékünkkel kapcsolatban valamilyen minőségi
problémát tapasztalna, akkor a kifogásolt árut küldje vissza címünkre, de minden esetben
értesítsen minket a megadott e-mail címen. „shop(kukac)foxhead.hu”

Csak eredeti csomagolásban visszaküldött, sértetlen árut áll módunkban visszavenni, amit
még nem vett használatba. A visszaküldött áru sértetlenségét (termék sértetlensége, eredeti
csomagolás, ruhafüggők megléte) a foxhead.hu munkatársa ellenőrzi.
Ha Ön a terméket használatba vette, illetve nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni ügyfélszolgálatunknak, akkor nem áll módunkban visszafogadni.

Amennyiben a foxracing termékről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a
sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a terméket ingyenesen kicseréljük.

Után-gyártott, hamis, szürke importos fox termékekre a garancia nem vonatkozik!

Garanciális problémáját a shop@foxhead.hu címen jelentheti be, ha teheti, küldjön
fotót a garanciális hiba leírásáról és körülményeiről. Kérjük az e-mail tárgy mezőjében, jelölje
meg, hogy „garancia”. A foxhead.hu munkatársa 36  órán belül felveszi önnel a kapcsolatot!

Kellékszavatosság:

 A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
A Qualicon kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Qualicon kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
10.1.2. A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról a heavytools.hu oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a heavytools.hu oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

Temékszavatosság:

 A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállás és csere:
A foxhead.hu az általános jogszabályokon felül extra 7 nap csere,vagy pénz visszafizetési garanciát vállal !
A foxhead.hu fogyasztóit megilleti a jog, hogy a fochead.hu webáruházban megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt,) termékek megvételétől elálljanak. Erre 14 napig van lehetőségük.Ezzel szemben a foxhead.hu webshop ezt 21 napig vállalja.
A szabályok szerint a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve, hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat cégünkhöz visszaérkezett. Ha kézbesítést DPD futárszolgáltatással kérte, Önt terheli a szállítási költség. A vevőnek kell-e viselnie a 21 napos, gondolkodási időn belül visszaküldött áru szállítási költségeit!
A vevőnek kell-e viselnie visszaküldött áru szállítási költségeit!
Lehetőség van hogy az eladó cég (Qualicicon kft) indítson vissza szállítást, amelyet a DPD futárszolgálat végez, ennek díja 1000 Ft. (ezt az opciót jelezni kell felénk) Amennyiben élni kíván ezzel a joggal és lehetőséggel, és eláll a vásárlástól, arról egyértelműen tájékoztatnia kell a Qualicon kft a foxhead.hu üzemeltetőjét. Ezt megteheti e-mail üzenet formájában,”shop@foxhead.hu”de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni Cégünknek! A megjegyzés mezőben kérjük, jelölje meg: „elállás”
Csak eredeti csomagolásban visszaküldött, sértetlen árut áll módunkban visszavenni, amit még nem vett használatba. A visszaküldött áru sértetlenségét (termék sértetlensége, eredeti csomagolás, etikett címkék megléte) ellenőrzzük. Ha a terméket használatba vette, illetve nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni a foxhead.hu ügyfélszolgálatának, akkor nem állmódunkban visszavenni !
Amennyiben utánvétellel fizetett, vagy bankkártyás fizetés esetén a vásárló álltal megadott bankszámla számra visszautaljuk a pénzt. A termék árát kizárólag a termék visszaérkezése után áll módunkban visszautalni.
Amennyiben nem megfelelő a termék mérete, ennek cseréjét ugyanezen szállítási díjszabások és feltéterlek mellett cseréljük ki a kiválasztott új termékre.
A vevőnek kell-e viselnie visszaküldött áru szállítási költségeit!
Lehetőség van hogy az értékesítő cég indítson vissza szállítást, amelyet a DPD futárszolgálat végez, ennek díja 1000 Ft. (ezt az opciót jelezni kellfelénk) Ha a megrendelt és kiszállított termérete nem megfelelő vagy más színt, méretet vagy modellt választana, lehetőség van a termék cseréjére.

A fogyasztónak a terméket haladétalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a terméket az eladónak.
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napjától gyakorolhatja.A fogyasztónak az elállás felmondás jogát egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.
További tudnivalólk az elállásról :

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog.html

Elállás minta:
"Alulírott ......kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat a ......termékek terkintetében
.
Rendelés/szerződsé időontja :
Átvétel időpontja:
Fogyasztó neve:
Fogysztó címe:
Fogysztó aláírása:
Kelt :"
Kérjük jól láthatóan scannelve visszaküldeni a shop@foxhead.hu címre,
vagy levélben a Qualicon kft.  Budapest Kapolcs utca 16 címére ajánlott levél formájában.

Cégünk az alábbi esetekben extra +7 munkanapot vállal !
A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát:
- A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a fogyasztó az elállás jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést (számla), ennek kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.
- Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
- A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
- A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
- A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
- A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

2019 Decemberi önnepi kiszállítások :

Feladás dátuma

Kiszállítás dátuma

2019. december 7. (szombat)

2019. december 9. (hétfő)

2019. december 14. (szombat)

2019. december 16. (hétfő)

2019. december 23. (hétfő)

2019. december 30. (hétfő)

2019. december 30. (hétfő)

2020. január 2 (csütörtök)

 

CSOMAGSZÁLLÍTÁSUNK ÁTÁLL GLS FUTÁRSZOLGÁLATRA 2019 MÁRCIUS VÉGÉTŐL !

A FOXHEAD.HU WEBSHOP-BÓL RENDELT TERMÉKEK, BELFÖLDI INGYENES SZÁLLÍTÁS ÉRTÉKHATÁRA: 10 000 FT.
Magyarország egész területén. A szállítási költség (amennyiben nem éri el az ingyenes értékhatárt) független a csomag súlyától, méretétől egységesen bruttó 1.000 Ft .
A Foxhead.hu webáruház szállítási partnere a GLS csomagszállító.
GLS csomagszállító egyeztet a kiszállítás időpontjáról, akár e-mailben vagy sms-ben.
A foxhead.hu vásárlóinak kell gondoskodnia, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-17 óra között) történő átvétele.

A rendelések feldolgozása és kiküldése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 09.00-14.00 óra között történik.
A feladást követően a GLS csomagküldő szolgálat 24h-orán belül kiszállítja a csomagot Magyarország területén.
Amennyiben e-mailben kéri, elküldjük a fuvarlevél számot, és nyomon követheti csomagját: : https://gls-group.eu/HU/hu/home
Sikertelen kézbesítés esetén a fur értesítő etikettet hagy a helyszínen és következő munkanapon újabb kísérletet tesz a csomag átadására, ugyanis tarifáink két kézbesítési kísérlet díját tartalmazzák.

Csomagjáról a kiszállítás pontos időpontjáról a DPD csomagküldő cégnél további információt kérhet, vagy érdeklődhet:
Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat  GLS részéről :
munkanapokon 7.00 - 20.00 érhető el

Telefon: +36 1 802 0265*
Mobil: +36 20 890-0660*

Szállítás/ számlázás:

Cégünk 2019 Március végétől átszerződik a GLS futárszolgálathoz !

GLS elérhetősége :  +3618020265     info@gls-hungary.com    

A foxhead.hu webshop-ból rendelt termékek, belföldi ingyenes szállítás értékhatára: 10 000 Ft.
Magyarország egész területén. A szállítási költség (amennyiben nem éri el az ingyenes értékhatárt) független a csomag súlyától, méretétől egységesen bruttó 1.000 Ft .


 Utánvétellel kizárólag az ország határain belül vállaljuk a kiszállítást!

Lehetőség van, hogy külföldön vásárolja meg a megrendelt terméket. Ez esetben a bankszámlánkra át kell utalni a megrendelt termékek ellenértékét, plusz az adott országba való küldés szállítási költségét. Az aktuális szállítási költségről és a szállítás részleteiről érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál a shop@foxhead.hu címen.

A szállítási költséget, a termék árát, utánvét esetén a csomagszállító futár egyben szedi be. Cégünk a küldött számlán, külön tételként tünteti fel a csomagküldés díját. A termék, és szolgáltatás díjának számláját a termék mellé csomagolva találja.

Panaszkezelések módja :

Panaszt és jogvitás helyzeteket a következő forumokon jelezheti:

1,   shop@foxhead.hu 

2,Lehetőség van az  ODR  linken, amely egy online Európi Uniós vitarendezési fórum :

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

3, Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk a shop@foxhead.hu e-mail címre, vagy küldje el a Qualicon Kft. 1112  Budapest,  Kapolcs  utca .16 alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is.Kérjük, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

  A Qualicon kft. a panaszra legkésőbb 25 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.

A panasz elutasítása esetén a Qualicon Kft. a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

 A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A 

Egyéb jogérvényesítési lehetősége:

 Amennyiben a Qualicon Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára: § Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról; § Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.    Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás:

Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Adatkezelés:

Cégünk figyelmet fordít a vásárlók személyes adatainak felhasználására, tárolására. Adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivételt képeznek ez alól alvállalkozóink, mint így például a GLS futárszolgálat, az így átadott adatokat alvállalkozóink semmilyen esetben nem jogosultak megőrizni vagy tovább adni. A foxhead.hu az Ön adatait a pontos és gyors megrendelések, kiszolgálások érdekében használja.

Adatkezelési nyilvántartási számunk:

-NAIH-95555/2016-

Vásárlók adatainak kezelése minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

..........................................................

2018 Május 25-ig,GDPR bevezetéséig :(2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

Felügyeleti szerv:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabdság Hatóság

1125 Budapest   Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Bővebb információ: http://www.naih.hu/

.........................................................

Ebben a hónapban frissítettük az adatvédelmi irányelveinket annak érdekében, hogy érthetőbb legyen, milyen adatokat gyűjtünk, illetve miért végzünk adatgyűjtést. Fejlesztéseket végeztünk az Adatvédelmi Áttekintőn, valamint egyéb olyan beállításokon is, amelyeket az Ön adatainak védelme érdekében biztosítunk.

A jelenlegi beállítások, valamint az információfeldolgozás módja nem változik. Pontosítottuk azonban az általunk követett gyakorlat leírását, valamint annak bemutatását, hogy milyen lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére az adatok frissítése, kezelése, exportálása és törlése tekintetében.

Azért vezetjük be ezeket a módosításokat, mivel az Európai Unió területén hamarosan hatályba lép az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR). Az adatvédelmi törvények európai országok közötti összehangolása érdekében hozott rendelet pontosítja azokat a szabályokat, amelyek szerint a cégeknek ismertetniük kell az adatfeldolgozási gyakorlatukat. Adatvédelmi irányelveinket az új előírások szerint módosítottuk, egyúttal olyan változtatásokat is bevezettünk, amelyek világszerte minden felhasználó érdekeit szolgálják.

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Qualicon kft

Adatkezelő rövidített elnevezés: Qualicon kft

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-277501

Adatkezelő székhelye: 1112 Budapest Kapolcs utca 16,

Adatkezelő e-elérhetősége: shop@foxhead.hu

Adatkezelő képviselője: Gabrieli-Patzek Laura


Adatvédelmi tisztviselő: Patzek Endre

shop@foxhead.hu

Telefonszám: +36 303874752

 

A Qualicon kft (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) részéről a honlapon megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Társaság jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatóval a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

A tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.25-től visszavonásig tart.

 

2.  Adatkezelés szabálya

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti. 

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.


A személyes adatot törölni kell, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
 • ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 


Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.


Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.


Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.


A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. 

4. A Qualicon kft, foxhead.hu honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 

1112 Budapest Kapolcs utca 16.

4.1. A honlap adatkezelése

A Társaság saját weblappal rendelkezik, amelyek az alábbi címeken érhetőek el:

 • https://www.foxhead.hu


A honlapot a Társaság üzemelteti. A honlapokon elérhető webshopot megbízás alapján egy külső szolgáltató üzemelteti:

Szilícium 2012 Computer Kft. 2672 Hugyag Kossutht út 33

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon a látogatók regisztráljanak. A regisztráció során szükséges megadniuk az érintetteknek a releváns adatokat. A regisztrációra azonban csak akkor van lehetőségük az érintetteknek, ha elfogadják a Társaság adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével tehetik meg, máskülönben nem tudja megküldeni regisztrációját.

adatkezelési nyilvántartási szám: A GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szerveztén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel.

E terület adatkezelése során a Társaság által korábban bejelentett és a NAIH által nyilvántartásba vett adatkezelési nyilvántartási szám: -NAIH-95555/2016-

adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. A honlapokon keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

kezelt adatok köre: 

 • név, cím, e-mail cím, telefonszám, nem, 
 • számlázási adatok: számlázási név, számlázási cím, szállítási cím, adószám (cég esetén)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: 

 • az érintett regisztrációs fiókjának meglétéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését úgy a törlési kérelmét követően azonnal
 • számlázási adatok: 2000. évi C. törvény szerint 8 év

adattárolás módja: elektronikus

 

4.2. Hírlevélküldés

A Társaság hírlevelet üzemeltet. A hírlevelet a Társaság azokra az e-mail címekre küldi meg meghatározott időközönként, amely e-mail címek szerepelnek az adott hírlevélhez kapcsolódó adatbázisban. Mivel az e-mail cím a jelenleg érvényes jogi álláspontok szerint relatív személyes adatnak számít, ezért a Társaság minden e-mail címet a személyes adatokat illető védelemmel kezel.

Az adatbázisba e-mail cím ezért főszabályként csak az érintett hozzájárulásával és külön kérelmére kerülhet be. Ahhoz, hogy az érintett hozzájárulhasson az e-mail címének a Társaság általi kezeléséhez, a Társaság minden esetben részletesen tájékoztatja az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos, minden releváns tényről. 

A Társaság minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt a tájékoztató elérhetővé tételével és az adatkezeléshez való hozzájárulás kifejezett megadását elősegítő és azt bizonyító használatával éri el.

Abban az esetben, amennyiben az érintett nem elektronikusan, hanem papíralapon adja meg e-mail címét, úgy a papíron szerepel a tájékoztatás az adatkezelésről, amihez az érintett azzal járul hozzá, hogy kitölti az adatfelvételi lapot.

A Társaság a hírlevélküldést minden esetben önálló adatkezelési célnak minősíti, nem kapcsolja össze más célokkal, például a szolgáltatás igénybevételével. Ezért minden esetben külön nyilatkoztatja az érintettet minden eltérő célról, így például a szolgáltatás igénybevételéről és a hírlevélküldéshez való hozzájárulásról is, amennyiben egy adatfelvételi felületen (papíralapon vagy online) történhet az adatok megadása.

A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.

A Tárasaág a Mailchimp hirlevél küldő keret rendszet használja, a hírlevél láblécében minden esetben lehetőség nyílik automatikus leiratkozásra.

Az adat tároló :
MailChimp; 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA], aki a www.mailchimp.com  szerverén tárolja az adatokat.

adatkezelési nyilvántartási szám: A GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szerveztén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel.

E terület adatkezelése során a Társaság által korábban bejelentett és a NAIH által nyilvántartásba vett adatkezelési nyilvántartási szám: -NAIH-95555/2016-

adatkezelés célja: marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevélküldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre

kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal 

adattárolás módja: elektronikus

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabdság Hatóság 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Adatkezelési nyilvántartási számunk:
-NAIH-95555/2016-

Vásárlók adatainak kezelése minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően történik.(2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról)
Cégünk fontosnak tartja vásárlói adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését.
Bővebb információt: http://www.naih.hu/

Egyéb:

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadók.

Ha a Qualicon kft a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja , valamint a fogyasztó által fizetett összeget a lehető leg gyorsabban visszautalja.
E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a Qualicon kft s a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik.
A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
A Qualicon kft nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
A Qualicon kft-t terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta.

A webshop üzemeltetője:
Qualicon kft. H-1112 Budapest - Kapolcs utca 16.    -Adószám:10357303243-
Cg:01-09- 277501
Kapcsolat: shop@foxhead.hu
Bank: MKB Bank ZRT 10300002-10405822- 49020016

Tárhelyszolgáltató:
Sigmanet kft -1032 Budapest  Viktor Hugo utca 18-32 -  info@sigmanet.hu

Adatkezelés :Nemzeti Adatvédelmi és Információszabdság Hatóság - 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c-
Adatkezelési nyilvántartási számunk:
-NAIH-95555/2016-

Mérettáblázat

Fox Standard Férfi Póló méretek cm-ben (a pólót lemérve)

 SMLXLXXL
Mellszélesség 45 cm 48 cm 53 cm 57 cm 62 cm
Derék szélesség 43 cm 46 cm 51 cm 55 cm 60 cm
Hossz 71 cm 73 cm 76 cm 78 cm 80 cm

webshop fox foxhead

A táblázatban a termék méretei vannak feltűntetve!

Ha nem biztos a méretében, mérjen le a ruhatárában egy kényelmes pólót és hasonlítsa össze a táblázatban szereplő méretekkel...

A táblázat a standard fox pólók méreteit tartalmazza, léteznek slim fit modellek is.

 

Fox cipő méretek

            
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Európai 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46
talpbetét hossza cm-ben 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 29,7 30

webshop fox foxhead


Fox kesztyű méretek

webshop fox foxheadS(8)M(9)L(10)XL(11);2XL(12)3XL(13)4XL(14)
               
mm 182-188 188-194 194-200 200-206 206-212 212-218 218-224

webshop fox foxhead


A mellékelt rajz szerint mérd le a tenyeredet, a tenyered tövétől, ahol a csukló hajlik, a középső ujjad végéig!

A méretek mm-ben vannak megadva!