Á.SZ.F.

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető:

A Qualicon kft.– mint a Foxhead.hu weboldalon értékesített termékek hivatalos viszonteladóját – a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek megírásánál kizárólag a fogyasztók gyors, pontos és korrekt kiszolgálásának szándéka vezérelte, a termékek iránt elkötelezett fogyasztók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.


A jelen üzletszabályzat a Qualicon kft. és a fogyasztó között létrejövő szerződés legfőbb szabályait foglalja össze a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet.

A jelen üzletszabályzat a Foxhead.hu portálon elérhető termékek e-shopon keresztül történő értékesítésére vonatkozik.

Szerződés

A "jelen" szerződési feltételek: a Qualicon kft. álltl kiálított számla és a csomag átvételéről szóló igazolás.. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.

A jelen dokumentumok magyarul írodtak és magyar nyelven érhetőek el.

Az Ászf elfogadása és a rendelés leadása "Fizetési kötelezettséggel járó" megrendelésnek ,miősülnek.

 

Fizetés:

A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár !

A következő fizetési modozatok közül választhat:
Utánvét
Előre utalás
Kártyás fizetés

A különböző fizetési rendszerek használatánál (SIXT Pay) különböző költségek merülhetnek fel. (hamarosan)

A rendelt termékek lényeges jellemzőiről, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló árakról, a fuvardíjról, szállítási vagy csomagküldésről, a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről a webáruház honlapján tályékozódhat a kosár és fizetési oldalon.

 

Vásárlás mente:

A vásárlás menete egyértelmű, az oldal navigációja alapján
1 böngészés
2 kosárba helyezés
3 adat kezelés
4 szállítás választás
5 fizetés
6 visszaigazolásás

A Foxhead.hu oldalán vásárolhat regisztrálként és vendégként.
Az oldal navigációja, bizonyos lépések felcserélését is lehetővé teszi.

Amennyiben rendelésére 48 órán belül nem kep visszaigazolást, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Adatbeviteli hibák technikai lehetősége:

  A főodalon a "Fiokom /személyes adatok után tudja javítani bejelentlezés után.

Termékek:

A Foxhead.hu projektet a foxracing kiemelt magyarországi értékesítője.
A foxhead célja, hogy a márka kedvelőinek, megbízható szolgáltatásokat nyújtsunk.
Egy profeszionális webshop, profik és a fox brandet kedvelőinek számára, hiszen száz
százalékig hozzáértő, beleérző csapatunk felelős a vásárlók kiszolgálásáért.

Foxracing motoros ruházat és kiegészítők.
Foxracing kerékpros ruházat és kiegészítők.
Foxracing utcai, streetwear ruházat és kiegészítők.
Egyébb magas minőséget képviselő motocross és bike ruházatok és kiegészítők.

Prémium szinten széles és professzionális választékot kínál vevőinek felszerelésben,
kiegészítőkben és ruházatban.

A foxhead.hu team emberei tudatos fanatizmussal dolgoznak azon, hogy egy szinttel feljebb
lépjen a fox márka kiszolgálása hazánkban.

Raktárkészlet:

A webshopban megjelenített termékek raktárkészletünkön találhatóak, így a kiválasztott termékeket a rendelést követően a lehető leggyorsabban fel tudjuk adni a részedre. 

Webshopunk első kézből, a polcról szolgálja ki vásárlóit!


Szavatosság:

Garancia és szavatosság a fox termékekre.
A Foxracing magas minőségű I. osztályú termékeket gyárt és értékesít.Üzletpolitikája a
garanciális termékek megfelelő kezelése technikai és utcai viseletekben.Egyes a fox termékek
eredeti funkcióját, kezelését betartjuk, sokáig örömünket lelhetjük benne.

Szavatossági igény foxracing termékek esetében a vásárlást követő 2 évben belül
érvényesíthetők, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából keletkezett. A
reklamáció kezelését a szavatosság teljes időszakában a foxhead.hu ügyfélszolgálata kezeli.

Az első 6 hónapos időszakban az esetleges szükségessé váló szakvéleményt a a foxhead.hu
ügyfélszolgálat szerzi be. A vásárlást követő 6 hónapon túli, de 2 éven belüli időszakban
pedig a vásárló fordulhat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, ha szakvéleményt szeretne
a kifogásolt termékről.

A szavatossági igény elfogadása esetén javítást, cserét, pénzvisszafizetést – lehetőség szerint
14 napon belül – biztosítunk. Csak és kizárólag ha fogyasztó az elvárható rendeltetésszerű
használat szerint használta a foxracing termékét.

Ha valamely foxhead.hu-nál vásárolt termékünkkel kapcsolatban valamilyen minőségi
problémát tapasztalna, akkor a kifogásolt árut küldje vissza címünkre, de minden esetben
értesítsen minket a megadott e-mail címen. „shop(kukac)foxhead.hu”

Csak eredeti csomagolásban visszaküldött, sértetlen árut áll módunkban visszavenni, amit
még nem vett használatba. A visszaküldött áru sértetlenségét (termék sértetlensége, eredeti
csomagolás, ruhafüggők megléte) a foxhead.hu munkatársa ellenőrzi.
Ha Ön a terméket használatba vette, illetve nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni ügyfélszolgálatunknak, akkor nem áll módunkban visszafogadni.

Amennyiben a foxracing termékről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a
sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a terméket ingyenesen kicseréljük.

Után-gyártott, hamis, szürke importos fox termékekre a garancia nem vonatkozik!

Garanciális problémáját a shop@foxhead.hu címen jelentheti be, ha teheti, küldjön
fotót a garanciális hiba leírásáról és körülményeiről. Kérjük az e-mail tárgy mezőjében, jelölje
meg, hogy „garancia”. A foxhead.hu munkatársa 36  órán belül felveszi önnel a kapcsolatot!

Kellékszavatosság:

 A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
A Qualicon kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Qualicon kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
10.1.2. A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról a heavytools.hu oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a heavytools.hu oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

Temékszavatosság:

 A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállás és csere:
A foxhead.hu az általános jogszabályokon felül extra 7 nap csere,vagy pénz visszafizetési garanciát vállal !
A foxhead.hu fogyasztóit megilleti a jog, hogy a fochead.hu webáruházban megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt,) termékek megvételétől elálljanak. Erre 14 napig van lehetőségük.Ezzel szemben a foxhead.hu webshop ezt 21 napig vállalja.
A szabályok szerint a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve, hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat cégünkhöz visszaérkezett. Ha kézbesítést DPD futárszolgáltatással kérte, Önt terheli a szállítási költség. A vevőnek kell-e viselnie a 21 napos, gondolkodási időn belül visszaküldött áru szállítási költségeit!
A vevőnek kell-e viselnie visszaküldött áru szállítási költségeit!
Lehetőség van hogy az eladó cég (Qualicicon kft) indítson vissza szállítást, amelyet a DPD futárszolgálat végez, ennek díja 1000 Ft. (ezt az opciót jelezni kell felénk) Amennyiben élni kíván ezzel a joggal és lehetőséggel, és eláll a vásárlástól, arról egyértelműen tájékoztatnia kell a Qualicon kft a foxhead.hu üzemeltetőjét. Ezt megteheti e-mail üzenet formájában,”shop@foxhead.hu”de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni Cégünknek! A megjegyzés mezőben kérjük, jelölje meg: „elállás”
Csak eredeti csomagolásban visszaküldött, sértetlen árut áll módunkban visszavenni, amit még nem vett használatba. A visszaküldött áru sértetlenségét (termék sértetlensége, eredeti csomagolás, etikett címkék megléte) ellenőrzzük. Ha a terméket használatba vette, illetve nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni a foxhead.hu ügyfélszolgálatának, akkor nem állmódunkban visszavenni !
Amennyiben utánvétellel fizetett, vagy bankkártyás fizetés esetén a vásárló álltal megadott bankszámla számra visszautaljuk a pénzt. A termék árát kizárólag a termék visszaérkezése után áll módunkban visszautalni.
Amennyiben nem megfelelő a termék mérete, ennek cseréjét ugyanezen szállítási díjszabások és feltéterlek mellett cseréljük ki a kiválasztott új termékre.
A vevőnek kell-e viselnie visszaküldött áru szállítási költségeit!
Lehetőség van hogy az értékesítő cég indítson vissza szállítást, amelyet a DPD futárszolgálat végez, ennek díja 1000 Ft. (ezt az opciót jelezni kellfelénk) Ha a megrendelt és kiszállított termérete nem megfelelő vagy más színt, méretet vagy modellt választana, lehetőség van a termék cseréjére.

A fogyasztónak a terméket haladétalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a terméket az eladónak.
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napjától gyakorolhatja.A fogyasztónak az elállás felmondás jogát egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.
További tudnivalólk az elállásról :

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog.html

Elállás minta:
"Alulírott ......kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat a ......termékek terkintetében
.
Rendelés/szerződsé időontja :
Átvétel időpontja:
Fogyasztó neve:
Fogysztó címe:
Fogysztó aláírása:
Kelt :"
Kérjük jól láthatóan scannelve visszaküldeni a shop@foxhead.hu címre,
vagy levélben a Qualicon kft.  Budapest Kapolcs utca 16 címére ajánlott levél formájában.

Cégünk az alábbi esetekben extra +7 munkanapot vállal !
A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát:
- A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a fogyasztó az elállás jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést (számla), ennek kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.
- Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
- A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
- A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
- A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
- A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

Szállítás/ számlázás:

A foxhead.hu webshop-ból rendelt termékek, belföldi ingyenes szállítás értékhatára: 10 000 Ft.
Magyarország egész területén. A szállítási költség (amennyiben nem éri el az ingyenes értékhatárt) független a csomag súlyától, méretétől egységesen bruttó 1.000 Ft .
A Foxhead.hu webáruház szállítási partnere a DPD csomagszállító.
A DPD csomagszállító egyeztet a kiszállítás időpontjáról, akár e-mailben vagy sms-ben.
A foxhead.hu vásárlóinak kell gondoskodnia, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-17 óra között) történő átvétele.
A feladás a megrendelést követő első munkanapon történik cégünk részéről. A rendelések feldolgozása és kiküldése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 09.00-14.00 óra között történik.
A feladást követően a DPD csomagküldő szolgálat 24h-orán belül kiszállítja a csomagot Magyarország területén.
Amennyiben e-mailben kéri, elküldjük a fuvarlevél számot, és nyomon követheti csomagját: www.dpd.com/tracking/(lang)/hu_HU
Sikertelen kézbesítés esetén a fur értesítő etikettet hagy a helyszínen és következő munkanapon újabb kísérletet tesz a csomag átadására, ugyanis tarifáink két kézbesítési kísérlet díját tartalmazzák.

 

 

Csomagjáról a kiszállítás pontos időpontjáról a DPD csomagküldő cégnél további információtkérhet, vagy érdeklődhet:
www.dpd.com/tracking/(lang)/hu_HU
Tel: +361 501 6200  


dpd@dpd.hu 


Utánvétellel kizárólag az ország határain belül vállaljuk a kiszállítást!

Lehetőség van, hogy külföldön vásárolja meg a megrendelt terméket. Ez esetben a bankszámlánkra át kell utalni a megrendelt termékek ellenértékét, plusz az adott országba való küldés szállítási költségét. Az aktuális szállítási költségről és a szállítás részleteiről érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál a shop@foxhead.hu címen.

A szállítási költséget, a termék árát, utánvét esetén a csomagszállító futár egyben szedi be. Cégünk a küldött számlán, külön tételként tünteti fel a csomagküldés díját. A termék, és szolgáltatás díjának számláját a termék mellé csomagolva találja.

Panaszkezelések módja :

Panaszt és jogvitás helyzeteket a következő forumokon jelezheti:

1,   shop@foxhead.hu 

2,Lehetőség van az  ODR  linken, amely egy online Európi Uniós vitarendezési fórum :

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

3, Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk a shop@foxhead.hu e-mail címre, vagy küldje el a Qualicon Kft. 1112  Budapest,  Kapolcs  utca .16 alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is.Kérjük, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

  A Qualicon kft. a panaszra legkésőbb 25 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.

A panasz elutasítása esetén a Qualicon Kft. a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

 A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A 

Egyéb jogérvényesítési lehetősége:

 Amennyiben a Qualicon Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára: § Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról; § Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.    Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás:

Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Kezelt adatok köre:

rendelésszám, a vásárló neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a minőségi kifogás bejelentésnek időpontja, a minőségi kifogás leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a minőségi kifogás rendezésének módja.

 Az adatkezelés célja: Qualicon kft . által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

 Az adatkezelés jogalapja: az INFOtv.  bekezdése valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.

  Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.

Adatkezelés:

Cégünk figyelmet fordít a vásárlók személyes adatainak felhasználására, tárolására. Adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivételt képeznek ez alól alvállalkozóink, mint így például a DPD futárszolgálat, az így átadott adatokat alvállalkozóink semmilyen esetben nem jogosultak megőrizni vagy tovább adni. A foxhead.hu az Ön adatait a pontos és gyors megrendelések, kiszolgálások érdekében használja.

Kezelt adatok köre:

Rendelésszám, a vásárló neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a minőségi kifogás bejelentésnek időpontja, a minőségi kifogás leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a minőségi kifogás rendezésének módja.

-Az adatkezelés célja: Qualicon kft . által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
-Az adatkezelés jogalapja: az INFOtv. bekezdése valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.
-Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabdság Hatóság 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Adatkezelési nyilvántartási számunk:
-NAIH-95555/2016-

Vásárlók adatainak kezelése minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően történik.(2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról)
Cégünk fontosnak tartja vásárlói adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését.
Bővebb információt: http://www.naih.hu/

Egyéb:

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadók.

Ha a Qualicon kft a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja , valamint a fogyasztó által fizetett összeget a lehető leg gyorsabban visszautalja.
E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a Qualicon kft s a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik.
A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
A Qualicon kft nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
A Qualicon kft-t terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta.

A webshop üzemeltetője:
Qualicon kft. H-1112 Budapest - Kapolcs utca 16.    -Adószám:10357303243-
Cg:01-09- 277501
Kapcsolat: shop@foxhead.hu
Bank: MKB Bank ZRT 10300002-10405822- 49020016

Tárhelyszolgáltató:
Sigmanet kft -1032 Budapest  Viktor Hugo utca 18-32 -  info@sigmanet.hu

Adatkezelés :Nemzeti Adatvédelmi és Információszabdság Hatóság - 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c-
Adatkezelési nyilvántartási számunk:
-NAIH-95555/2016-

Mérettáblázat

Fox Standard Férfi Póló méretek cm-ben (a pólót lemérve)

 SMLXLXXL
Mellszélesség 45 cm 48 cm 53 cm 57 cm 62 cm
Derék szélesség 43 cm 46 cm 51 cm 55 cm 60 cm
Hossz 71 cm 73 cm 76 cm 78 cm 80 cm

webshop fox foxhead

A táblázatban a termék méretei vannak feltűntetve!

Ha nem biztos a méretében, mérjen le a ruhatárában egy kényelmes pólót és hasonlítsa össze a táblázatban szereplő méretekkel...

A táblázat a standard fox pólók méreteit tartalmazza, léteznek slim fit modellek is.

 

Fox cipő méretek

            
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Európai 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46
talpbetét hossza cm-ben 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 29,7 30

webshop fox foxhead


Fox kesztyű méretek

webshop fox foxheadS(8)M(9)L(10)XL(11);2XL(12)3XL(13)4XL(14)
               
mm 182-188 188-194 194-200 200-206 206-212 212-218 218-224

webshop fox foxhead


A mellékelt rajz szerint mérd le a tenyeredet, a tenyered tövétől, ahol a csukló hajlik, a középső ujjad végéig!

A méretek mm-ben vannak megadva!